En søstærk samarbejdspartner, nu og i fremtiden.

Det nye årtusinde varsler nye tider, også for skibsfarten. Der stilles i dag store krav til det elektroniske udstyr om bord, og det kræves af producenter og leverandører, at de til stadighed kan leve op til forventningerne om konstant forbedret udstyr.

Årsagerne til de øgede krav er enkle: Det handler primært om økonomi og sikkerhed, og om at få de vitale informationer vist hurtigst muligt og præsenteret på den bedst tænkelige måde.

SeaTech kender problematikken

Vi har en mange års maritim erfaring inden for maritim elektronik, og vi opnår hver eneste dag fornyet viden, som vi kan videregive til vores producenter, til gavn for vores kunder.

Vores mål er at levere elektroniske løsninger, som både præsenterer det nyeste og bedste inden for området.

Det er derfor ikke et tilfældigt udvalgt produktprogram, vi repræsenterer. Vores program er baseret på års erfaring med elektronikløsninger til fiskerierhvervet, til handelsflåden, til specialskibe som lodsbåde, miljøfartøjer og slæbebåde, til færger samt til Søværnets og Farvandsvæsenets fartøjer. Vores markedsområde dækker Danmark, Færøerne, Grønland, Tyskland, Sverige og Polen.

Et veletableret forhandlernet

De produkter, vi sælger, er fremtidsorienterede, robuste og har lang levetid. SeaTech har f.eks., igennem de sidste 25 år, været importør af det mest solgte PC-baseret plottersystem til det maritime marked (Sodena), og der er for os ingen tvivl om, at PC baseret udstyr i fremtiden vil udgøre en langt større del af elektronikpakken om bord.

Som kunde hos SeaTech er man dækket godt ind af et veletableret forhandlernet. Domicilet ligger i Korsør. Vi har lager af udstyr og reservedele, kompetente teknikere og service-faciliteter, så ingen får lov til at sejle sin egen sø, hvis uheldet skulle være ude!