TURBOWIN V9

Dette menupunkt indeholder information om den nye TurboWin version 9, der blev frigivet for mere end et år siden. Første version frigivet hed v9.0.0 Programmet vil ligesom de tidligere versioner blive holdt opdateret og med nye tilføjelser og rettes løbende for fejl eller lign.

TurboWin version 9 indeholder en masse spændende fordele og kompileret til at fungere bedre i Windows 7, 8, 10 og 11. Bl.a. nu med forbedret strømdata der både kan vise strøm på overflade og bund, man skal nu ikke vente på programmet, tegner en skala færdig før man kan skifte skala igen f.eks. med scroll-hjulet. Man kan nu vælge kun at danne slæbestreger efter bestemte AIS fartøjstyper, f.eks. fiskefartøjer og bestemme nedre og øvre fart. ARPA og AIS liste kan nu flyttes til en anden skærm. Kataloger kan nu organiseres i undermapper således at det er nemmere at bevare overblikket. Nye værktøjer er indbygget for at bruger selv kan oprette og flytte mapper rundt mellem mapperne. Ligesom det nu er let at anføre en kommentar på alle kataloger.

Læs mere om TW v9 ved at klikke på billedet (en log der gennemgår versioner findes ligeledes her).

Dette menupunkt indeholder information om TurboWin version 8, hvor den første version blev frigivet den 12. november 2007. Seneste version hedder v8.0.25.

TurboWin v8 udvikling er stoppet og seneste version v8.0.25 blev udgivet i 2013. Det anbefales at opdatere til version 9, da version 8 ikke kører optimalt på Windows 7, 8, 10 og 11.

TURBOWIN version 7 supporteres ikke længere og ikke kører optimalt i Windows 7, 8, 10 og 11. Vi anbefaler at opdatere til version 9. (Opdateringspris er DKK 7.000 ex. moms)
TURBOWIN version 6 supporteres ikke længere. Vi anbefaler at opdatere til version 9 (opdateringspris DKK 7.000)

Opdateringshistorik

Har du ikke allerede fået opdateret, så ring til os for at få oplyst pris, forhandler m.m. Har du internetkontakt, så kan vi via en TeamViewer forbindelse klare hele opdateringen herfra.

Beskrivelse af nyheder, der forventes frigivet i uge 29 2023

 • Kataloger der indeholder undermapper, vil i fremtiden altid blive vist øverst i listen.
 • Understøttelse af trawldata fra Marport, Simrad, Notus og Scanmar.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.17.3 (frigivet 1.09.2023)

 • Yderlige tilpasning til forskellige OS systemer/TW installationer.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.17.2 (frigivet 28.08.2023)

 • Der havde indsneget sig en fejl, når man opdaterede et system fra tidligere version. Dette er nu rettet og denne version afløser foregående v9.1.17.1 Anvend ikke v9.1.17.1 og for at undgå fejl venligst slet denne version fra jeres medier.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.17.1 (frigivet 25.08.2023)

 • Denne version løser et opstartsproblem hvor der vises en “Application Error” vindue med teksten:
  Exception EConvertError in Module Tvsw.exe at 000289B2.
  “0,0000” is not a valid floating point value.
  Her kan man kun trykke på OK og programmet nedlukkes. Vi tror det skyldes en hardwarekonstellation, men denne version løser dette problem.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.17 (frigivet 16.06.2023)

 • Farvelægning af søkortet efter dybde. Her vil programmet blive opdateret således at brugerdata ligger ovenpå farvelægningen og ikke som i dag under farvelægning.
 • Mulighed for at skjule klasse B AIS. I bl.a. tysk områder er der så mange klasse B AIS i luften at det næsten er umuligt at se søkortet, derfor har specielt tyske fiskere ønsket denne mulighed.
 • Kommunikation mellem TurboWin og AIS transponder forbedret, således at komma og lignende tegn ikke udsendes. Dette kunne bl.a. betyde at skibets dybgang var forkert.
 • AIS transponder der udsender fejlbehæftede data bliver efter gældende regler ikke vist i TurboWin programmet. Dette er ikke hensigtsmæssigt, derfor vil sådanne mål blive vist i den nye version. Dog vil målet vil blive vist så man kan se det er fejlbehæftet.
 • Rettelse af fejl der gjorde at slæbestreg fra trawl forsvandt. Disse vil nu forblive på skærmen, selvom at data udebliver fra trawlsystemet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.15.1 (frigivet 17.05.2022)

 • Denne version er gjort kompatibel med Windows XP
 • Retter fejl der kunne opstå ved gentagnende gange læsning af ENC kortdata.
 • Retter fejl på trawlslæb der blev stoppet når forbindelsen til trawlsystemet blev mistet kortvarigt.
 • Fejl der kunne opstå ved brug af 3D databaser løst.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.14 (frigivet 8.04.2022)

 • En fejl der medførte en langsom cursor i mærkevalgslisten er nu rettet. Fejlen skyldes reelt ikke programmet, men opdateringer i Windows 7, 8 og 10 og skulle nu være ude af verden.
 • En fejl der opstod ved hentning af kommercielle databaser (f.eks. dybdedatabaser) er nu rettet.
 • Trawlkonfiguration er nu rettet således, at data vises korrekt i forhold til styrbord/bagbord.
 • Dongledriver er ændret til tidligere version, så problem der medførte at dongle ikke kunne detekteres f.eks. efter en versionsopdatering er nu løst.
 • En fejl der kunne medføre at data i aktive katalog blev ødelagt er nu rettet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.13 (frigivet 8.10.2021)

 • Rettelse af fejl der medførte at PRINT funktionen var forsvundet i udskrivning af ruter og waypoints.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.12 (frigivet 6.08.2021)

 • Rettelse af opstået fejl ved angivelse af IP adresse i Netværksopsætningen.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.11 (frigivet 26.07.2021)

 • Rettelse af indbygget reparationsværktøj, således at parameterfiler bevares efter en reparation og/eller optimering.
 • Det er nu ikke længere muligt at angive en ugyldig IP adresse og importeres ikke længere fra en tidligere opsætningsfil
 • Vindvisning ændret således vindstyrke og retning nu vises i sande værdier og der er mulighed for at justere vindretning og styrke manuelt, hvis f.eks. vindsensor ikke sidder 100% ret.
 • Der kan nu vælges mellem at få vist ved tæt ved eget skib eller ude i højre side. Pilens angiver nu hvilken vej vinder blæser hen over søkortet. Systemet kompenserer automatisk for sejlet fart og retning.
 • Den automatiske dongle driver opdatering er blevet fjernet da den gav flere problemer end fordele. Dette kunne på nogle få maskiner medføre at dongle ikke blev registreret af system.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.10 (frigivet 30.05.2021)

 • Efter det er muligt at få vist større mærker på skærmen, var det nødvendigt at centrere mærker omkring et andet ankerpunkt. Dette er nu gjort i denne version.
 • En mindre problem der kunne medføre et mindre hul i slæbestregen når denne bliver gemt automatisk er nu rettet.
 • Et mindre problem der betød at en dybgang på f.eks. 2,5m blev sendt til AIS blev læst som 25 er nu rettet.
 • Manglende oversættelser på danske og tyske tekster knyttet til logbog og logfil er nu rettet.
 • En problem der kunne medføre en forkert opdatering af HASP dongle-driver med efterfølgende problem starting programmet er nu rettet.
 • Rettelse af genveje der oprettes ifm. installation af programmet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.9 (frigivet 13.05.2021)

 • Rutine der løser problem med mærkevalg når der skal oprettes et mærke og systemet kører under Windows 10 er blevet indbygget og retter problem.
 • Ændring i v9.1.8 der medførte sletning af kataloger der blev importeret ind til at andet katalog er ændret tilbage således det originale katalog bevares.
 • Valgte dybdeenhed for 2D/3D er nu den samme som valgt under indstillinger.
 • Når der anvendes kommercielle dybdedatabaser i systemet vises oprindelse osv. på en bedre og mere forstående måde.
 • I v9.1.8 blev der implementeret en måde, så der kunne vælges skærmopdatering mellem normale én gang sekundet og hvert halve (½) eller kvarte (¼) sekund. Dette bevirkede nogle problemer, der nu er rettet. Kunne bl.a. indvirke på beregnet slæbetid.
 • Nogle dublerede menuer er blevet fjernet
 • Ved eksport af kataloger til et nyt katalog bliver de nu sammenlagt ligesom i tidligere versioner.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.8 (frigivet 21.04.2021)

 • Visning af mappenavne på flere linjer ved indspilning
 • Tilføjet separat vindenhed med mulighed for valg af meter/sekund og stadig beholde fartudlæsning i sømil eller knob
 • Visning af vindretning og styrke i lille vindue
 • Rettelse af mindre fejl på genstart af slæb
 • Tilføjelse der giver mulighed for valg af store mærker.
 • Mulighed for visning af mærkenummer i databasen.
 • Skærmopdatering kan nu indstilles til 1. sekund, 1/2 og 1/4 sekund. Dette giver mulighed for hurtigere skærmopdatering og relevant for flere arbejdsfartøjer.
 • Sletning af dybder i dybdedatabasen er nu flyttet til sin rigtige position under SLET i stedet for ÆNDR.
 • Nu anvendes valgte dybdeenhed til udlæsning i alle relevante funktioner i programmet. Før var der visse data der kun udlæstes i meter.
 • Når der kommunikeres med AIS transponder med f.eks. [V] tasten, så kunne Windows ændre punktum til komma. Da komme blev ignoreret af AIS transponder, blev 2.0 læst som 20. Programmet er nu ændret, så der altid anvendes punktum til decimaler ifm. med kommunikation med AIS transponder.
 • Fejl i forbindelse med ændre skibets navigationsstatus på AIS er nu rettet.
 • Slæb kan nu ændre farve efter vandtemperatur
 • En sikkerhedsanordning i Windows 10, medførte at valg af mærke i symbollisten virkede langsom og det kunne være svært at udpege et bestemt mærke. Dette rettes nu i Windows opsætning ifm. installation eller opdatering til v9.1.8
 • Opsætning af trawlet er nu ændret så værdier foretages i valgte måleenhed.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.7 (frigivet 1.02.2021)

 • Rettet og forbedret sikkerhedskopiering og indspilning heraf. Bl.a. er beskeder der var relateret til brug af disketter og ZIP drev blevet fjernet, da disse typer medier ikke længere anvendes.
 • Ved brug af sikkerhedskopiering og indspilning får man nu direkte adgang til kataloger.
 • Bekræftigelse med J/N (Y(N) kan nu foretages med venstre (J/Y) og højre (N/N) trackball taster. Dette skal bl.a. bekræftes ved overskrivning eller dannelse af nyt katalog med tilføjet nummer til katalognavnet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.6 (frigivet 10.01.2021)

 • Udlæsning i topbåndet ændret, således at tekster ikke står oven i hinanden ved lave skærmopløsninger.
 • Ny funktioner der krævede danske tekster er rettet.
 • Når man ville vælge et mærke i mærkelisten, oplevede at det kunne være svært at udpege et bestemt mærke i listen, dette er nu rettet.
 • En fejl der betød at systemet beregnede et forkert  antal kataloger under genindspilning af en backup er nu rettet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.5 (frigivet 3.01.2021)

 • Der er nu tilføjer en mulighed at indspille data til en ikke oprettet undermappe også selvom backup er foretaget på ældre version. Dette gør at man er i stand til at adskille kataloger fra hinanden.
 • Desuden vil en sikkerhedskopi oprettet i version 9 med anvendte undermapper blive oprettet på samme vis ved en indspilning. Hvis mappen allerede eksisterer vil mappen få tildelt katalognavn.001 osv.
 • Dette nu også muligt at vælge en undermappe og herefter indspille data til denne mappe.
 • Generelt indeholder v9.1.5 opdateringer omkring sikkerhedskopiering og indspilning heraf. Der er mange forskellige rettelser og tilføjelser, der tilgodeser de nye mange muligheder ved brug underkataloger og herved bedre adskille kataloger fra hinanden. Ved brug af underkataloger mister man ikke overblikket over alle sine kataloger, idet man nu kan indlægge kataloger fra andre fartøjer i undermapper f.eks. benævnt med kutternummer eller lign.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.4 (frigivet 3.11.2020)

 • En fejl der medførte at systemet stoppede (frøs) ved hentning af en fejlbehæftet rute er nu rettet. Problemet opstod efter v9.1.3, da denne version er i stand til at hente fejlbehæftede ruter. Tidligere versioner kunne ikke vise katalog der indeholdt fejlbehæftede rutefiler.
 • En rettelse er foretaget på topbåndet, således det går tilbage til topbånd der var i brug før brug af ERBL funktionen.
 • Et problem der kunne medføre at manuel slæb ikke kunne startes på AIS er nu rettet. Fejlen skyldes en forkert parameter der var nedarvet fra tidligere version. Denne parameter rettes nu ved opdatering.
 • Hvis man ønsker at anvende alle kataloger i en undermappe, så vil programmet nu fortælle antal kataloger indeholdt i mappen og give besked herom inden de hentes. Man kan nu afbryde hentning, hvis mappen indeholder for mange kataloger.
 • Beskyttelse af program forbedret.
 • Et problem der medførte en fejl ved første opstart efter installation er rettet.
 • Et problem med markøren, der kunne forsvinde i true motion (sand fremstilling), er rettet.
 • Der er nu tilføjet en forbedring ved gentegning af skærmen, når der skiftes skala under flytning af kortudsnittet.
 • Et problem der medførte at ikke alle kataloger indeholdt i en sikkerhedskopiering blev indspillet er nu rettet.
 • Når man indspillede en v8 backup til v9 kunne det hænde at alle kataloger ikke fik overført datum og de  derfor ikke kunne indspilles. Dette er nu rettet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.3 (frigivet 7.07.2020)

 • En fejl der kunne opstå når man indspillede en sikkerhedskopi der indeholdt underkataloger, kunne nogle gange fryse og en genstart af program var nødvendig. Denne fejl er nu rettet.
 • Opdateret dansk oversættelse indlagt
 • Der er tilføjet en funktion der tillader TurboWin at læse og ignorere fejlbehæftet data. Systemet skulle heller ikke længere låse sig ved fejlbehæftet data.
 • Opsætningsfiler for program og kataloger er nu separeret, således de ikke længere viser sig i hinandens lister. Lister der indeholder katalogopsætninger findes nu i mappen FolderSetup.
 • Der er desuden tilføjet en funktion der tillader at slette opsætningsfiler, uanset om det er program- eller katalogopsætninger.
 • Der er foretaget en rettelser der medfører at lister over sikkerhedskopier vides korrekt.
 • Når man ønskede udsætte SKIB EBL og sende data til autopiloten, kunne det opleves at curseren flyttede sig i ryk og gjorde det svært at udsætte punktet korrekt er nu rettet ved at ændre på skærmopdateringen.
 • Curser skulle nu generelt køre bedre grundet ovenstående rettelse.
 • En hukommelsesfejl (memory leak) er blevet rettet.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.2 (frigivet 12.06.2020)

 • Sikkerhedskopiering er nu forbedret til at inkludere mere end 100 kataloger. Formatet er uændret, så længe der ikke er mere end 99 kataloger kan TW v9 backup indspilles på ældre versioner. Hvis backup indeholder mere 99 kataloger er formatet nu ændret og understøtter undermapper og andre placeringer end TurboWin Denne backup kan ikke anvendes på versioner før TurboWin v9.
 • Indspilning af sikkerhedskopi er nu ændret så katalogstrukturen bliver analyseret og bliver placeret i samme undermapper og lign. ligesom på anlæg det er sikkerhedskopieret fra.
 • Denne version tillader nu at kataloger i undermapper kan vælges og anvendes som Aktivt katalog.
 • Reparation og optimering fungerer nu også på kataloger placeret i undermapper.
 • Ved rutesejlads vises nu i søkortet rutebenets vinkel (kurs) og afstand til næste waypoint. Man kan vælge at slukke og tænde for disse rutelabels under Database > Rute > Rutelabels
 • TW v9 vil nu ignorere forskellige filer der befinder sig i kataloger og underkataloger. Disse filer kunne medføre at program spurgte til nødvendig Datum.

Beskrivelse af nyheder i v9.1.1

 • VDO sætningen fra AIS transponder vil nu også kunne anvendes som slave position
 • Ny funktion muliggør søgning efter AIS mål, både i det lille målvindue og listen.
 • En utilsigtet funktion, der nulstillede systemets indstillinger, hvis donglen af en eller anden grund ikke blev detekteret, er ændret så dette ikke længere sker.
 • System tjekker nu for at program ikke kan startes mere end én gang på samme tid.
 • Fejl der medførte for stort skalaskift, når trackballs scroll-hjul blev anvendt og system var centreret på eget skib, er blevet rettet.
 • Når man slukker for en dybdedatabase, vil 3D nu blive opdateret øjeblikkeligt.
 • En sporadisk fejl, der kunne opstå ved lukning af TurboWin er blevet rettet.
 • Når man nu trykker på VEND i kataloglisten vil også kataloger indeholdt i undermapper blive tilvalgt eller fravalgt.
 • Rettelse af sikkerhedskopiering funktionen [Fuld Backup], så alle kataloger indeholdt i undermapper anvendes både ved sikkerheds-kopiering  og indspil sikkerhedskopiering.
 • Mindre problem med tydning af hårdhedssætninger fra Hondex og Koden ekkolodder er rettet.
 • Tidevandshøjder på C20 strømdatabaser var forkerte og er nu rettet. Havde dog ingen betydning for strømberegningen.
 • C-MAP MAX strømpile vises nu kun når der er MAX søkortdækning.
 • TurboDOS kataloger kan nu, som i tidligere versioner, ikke længere vælges som aktivt katalog eller som målkatalog.
 • Topbåndet (udlæsning i skærmen øvre del) returnere nu automatisk til tidligere tilstand.
 • Mindre kosmetisk problem med tekst- eller positionsindtastning i topbåndet er rettet.
 • Fejl med dobbelte menulinjer er blevet rettet.
 • Slæbeinterval på 30 sekunder er nu standard for både hoved- og slave-navigator samt mål. Man kan selvfølgelig stadig ændre interval efter ønske (tid eller afstand). Med denne ændring undgår man store og tunge slæbestreger ved automatisk slæbeinterval på slæb.
 • Danske tekster rettet op og en ny dansk betjeningsvejledning installeres nu sammen med programmet. Det samme er gældende for tysk og polsk sprog.
 • Problemer med manglende 3D, selvom funktionen var indeholdt i koden er nu rettet. Årsag til problemet var en specialkarakter der nu er ændret, så det ikke længere kolliderer med bl.a. det polske sprog. 

Beskrivelse af nyheder i v9.1.0

 • Problem der kan opstå ved første opstart i Windows 7, når der er ændret på Windows tekststørrelser er nu løst.
 • Strømpile vil blive ændret, så ringen udelades og en bedre og tydeligere font bliver brugt.
 • Mulighed for at slukke for fjernbetjeningscursor (så den kommer til at ligne den der er anvendt i TW v8).
 • Mulighed for at bestemme om brugerdata skal tegnes sammen med eller efter skalaskift (2 til 3 skalaområder under og over).
 • Justering af strømdata, så de nye CS20 date, der er mere nøjagtige, får første priotet.
 • NMEA hårdhedsdata vil kunne modtages fra Koden, JRC og Hondex ekkolodder (ekstraudstyr der kan farve din slæbestreg efter bundens hårdhed).
 • Der er nu mulighed for at slette dybder i dybde- databasen ved at definere justerbart vindue og slette alle dybder i vinduet ved at angive en øvre og nedre dybde.
 • Mulighed for at tænde alle underliggende kataloger i en undermappe. Man vil kunne stadig åbne mappen og kun vælge de kataloger man ønsker. Men med denne funktion kan bruger hurtigt sortere og genkalde ønskede kataloger, der f.eks. sorteret efter område, redskab, fiskeart eller lignende.
 • Backup ændret så funktionen VEND vil blive ændret til FULD BACKUP og nu også medtager kataloger i undermapper.
 • Topbåndsbeskeder f.eks. den der fortæller at tiden er blevet opdateret, vil nu slukke automatisk efter tidsudløb, herved skal man så f.eks. ikke ind fra dækket for at kvittere for tidsopdatering.
 • En fejl der havde opstået på funktionen “underliggende tekst” der kan indsættes på mærker rettet.
 • Ruteprint vil blive genimplementeret.
 • Fejl ved oprettelse af nyt katalog via Bibliotek > Opret rettes, så denne metode herefter vil oprette katalog i anvendte datamapper.
 • Ny funktion der giver mulighed for at gemme og hente KATALOG opsætninger tilføjes.
 • For at gøre installation nemmere, vil en ny installation automatisk tildele Administrator rettigheder til Fishing Win mappen og sørge for at der er Fuld Kontrol for alle brugere under ikonet.

Beskrivelse af nyheder i v9.0.18

 • Rettelse af fejl der opstod på licensfil ved opdatering.
 • Nyeste HASP driver tilføjet

Beskrivelse af nyheder i v9.0.17

 • Retter en mindre fejl på medleverede databaser over rør og fiskeriområder (versionsfejl).
 • Mindre rettelser der omhandler placering af systemfiler.

Beskrivelse af nyheder i v9.0.16

 • Rettelse af fejl ved start af slæb og manuel AIS slæb optrådte specielt når ENC søkort er i brug.
 • AIS database anvendes nu igen til at hurtigt at få vist navn på AIS mål, når de er oprettet i databasen.

Beskrivelse af nyheder i v9.0.15

 • Rettelser fra v9.0.9 er mest tekniske rettelser, der reelt ingen interesse har for slutbruger.
 • Fejl på TCP rettet (bruges sjældent)
 • Det er nu muligt at skifte rodmappe (placering for brugerkataloger). Dette betyder reelt at man kan anvende en ekstern harddisk eller USB-disk til at gemme sine data på og herved sikre sig at andre brugere ikke kan få adgang til ens kataloger. For at få adgang til funktionen, skal man først aktivere funktionen i Indstillinger > Udvidet Indstillinger og sige [JA] til Vælg rodmappe i menuen. Herved fås adgang til at ændre rodmappen i Katalogmenuens sidste linje der hedder Data rodmappe.
 • Ændring af AUTO SLÆB menuen for AIS mål. Ændret således at man nu får en mere logisk undermenu.

Beskrivelse af nyheder i v9.0.0 > 9.0.14

 • Genkompileret så programmet nu anvender alle resurser på en moderne PC, altså kører hurtige og nemmere at installere på moderne Windows systemer.
 • Ny struktur på kataloger (brugers egne data) således at de nu kan organiseres i undermapper.
 • I katalogsiden kan man nu organisere sine kataloger ved at flytte en eller flere mapper til en undermappe med ønsket navn. Man kunne f.eks. navngive efter havnenummer, fiskeri eller grej.
 • Ny Prodmann strømpile med mulighed for visning af strømmen både på bund og overflade. Forbedret database med meget tættere beregning.
 • Slæbestreger på AIS mål kan nu indstilles så der kun efter bestemte fartøjstyper dannes slæbestreger. Man kan bestemme inden for hvilket fartsinterval det skal ske. f.eks. mellem 1 og 3,5 knob.
 • Fart og tidspunkt kan nu gemmes på hvert punkt i ARPA og AIS mål slæbestreger, herved kan man få tegnet slæbestregens farve efter fart.
 • Man kan nu ændre målestok før at programmet er færdig med færdigtegne skærmbilledet. Dette bevirker man ikke længere skal vente på at programmet får tegnet færdigt i op til flere målestoksforhold.
 • Automatisk genoprettelse af problem med UDP/TCP forbindelser er tilføjet programmet.
 • Seneste danske og tyske tekster tilføjet.
 • Programmet tjekker nu selv om nyeste HASP driver er installeret og henter det om muligt.
 • Lydalarm på grundstødningsfare (dette er et krav i ECS standarden).
 • Program tjekker i DATUM (et krav i ECS standarden)
 • Programmet supporter stadig C-MAP MAX og CM93v3 standarden (køb) og ENC søkort.
 • I vedligehold menuen kan du nu indtaste kommentarer på samtlige kataloger.
 • Cursor bevægelse er ændret således at programmet kan anvendes på Matrix systemer og nemmere at betjene over f.eks. en TeamViewer forbindelse.

TURBOWIN kataloger

Denne sektion indeholder kataloger indeholdende kasser/områder/grænser/rørledninger m.m. hvor der er begrænset fiskeri.

Kataloger hentes i skærmens højre side og man skal anvende indspil sikkerhedskopiering for indspille den på sit Sodena TurboWin system.