VECTOR

COMNAV VECTOR G1 GNSS og G2 GNSS

Dokumenter til download
G1 GNSS Installationsmanual v1r4 (UK)
G2 GNSS Installationsmanual v1r7 (UK)
G3 Display Installationsmanual v2r3 (UK)
ComNav Vector tilslutningsdiagram NMEA/N2K/Power

Programmer til at foretage opsætning m.m.
Seneste firmware v1.6.33 (anvendes til både G1 GNSS og G2 GNSS antenner)
ComNavApp Programmerings- og test software v2.04
ComNavApp Quick Guide v2r2

Kommando til at ændre fra $GPHDT til $HEHDT. Indsæt følgende linje i terminaldelen i ComNavApp programmet: $PCMNATT,NAMEHDG,HE,HDGK3Y og afslut med $PCMNSAVE (sidstnævnte er vigtig ellers husker antennen ikke ændring efter at strømmen har været fjernet).

HEMISPHERE VECTOR LITE (Vector G2 – lukket kantet hvid antenne)

Dokumenter til download
Betjeningsvejledning (UK)
Programmeringsvejledning (UK)
Programmering vha. af SLXmon og tilslutningsdiagram (DK)
Vector Lite Kabeldiagram
Vector Lite BSH godkendelse

Programmer til at foretage opsætning m.m.
PocketMax v2.2 Win – ZIP fil som inkl. manual
PocketMax v2.2 PPC – ZIP fil som inkl. manual
SLXmon

HEMISPHERE VECTOR PRO (Vector Sensor – Blå/Gul boks med løse antenner)

Dokumenter til download
Betjeningsvejledning (UK)
Programmeringsvejledning (UK)

Programmer til at foretage opsætning m.m.
PocketMax v2.2 Win – ZIP fil som inkl. manual


PocketMax v2.2 PPC – ZIP fil som inkl. manual


PocketMax Manual (UK)


SLXmon

Maritim baggrund

Har du nogle spørgsmål? Vi har en mange års maritim erfaring inden maritim elektronik, og vi opnår hver eneste dag fornyet viden.


Kontakt os

SeaTech kender problematikken

Vi har en mangeårs maritim erfaring inden  maritim elektronik, og vi opnår hver eneste dag fornyet viden, som vi kan videregive til vore producenter, til gavn for vore kunder.

Vort mål er at levere elektroniske løsninger, som både præsenterer det nyeste og bedste inden for området.

Det er derfor ikke et tilfældigt udvalgt produktprogram, vi repræsenterer. Vort program er baseret på års erfaring med elektronikløsninger til fiskerierhvervet, til handelsflåden, til specialskibe som lodsbåde, miljøfartøjer og slæbebåde, til færger samt til Søværnets og Farvandsvæsenets fartøjer. Vort markedsområde dækker Danmark, Færøerne, Grønland, Tyskland, Sverige og Polen.